Baza wiedzy

Przyrodnicze metody badawcze na zajęciach szkolnych

Specyfiką przedmiotów przyrodniczych jest szerokie zastosowanie metod badawczych, w tym obserwacji naukowej i eksperymentów biologicznych, które pozwalają na zaznajomienie uczniów z elementami metodologii nauk. Poznanie i umiejętny dobór odpowiednich metod badawczych pełni zasadniczą rolę w procesie dydaktycznym na każdym etapie edukacji, zaś przeprowadzanie doświadczeń biologicznych uczy twórczego rozwiązywania problemów, umożliwia zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób i rozbudza zainteresowania naukami przyrodniczymi.
więcej

Motywacja wewnętrzna uczniów w dobie postępu technologicznego

Współczesna edukacja z zakresu nauk przyrodniczych powinna opierać się na rozwiązywaniu zadań problemowych, rozwijaniu naukowego myślenia, a także na doskonaleniu umiejętności współpracy w grupach. W dobie cyfrowego postępu ciekawą formą zwiększania motywacji uczniów do nauki jest kooperacja w zespołach międzynarodowych i prowadzenie projektów transgranicznych, które do tej pory kojarzyły się wyłącznie z przedmiotami językowymi. Współpraca zagraniczna szkół na różnych etapach edukacyjnych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych krajów, szukanie kontaktów i inspiracji, a także udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, kursach i konferencjach – zarówno w wersji elektronicznej, jak i wyjazdowej – zwiększa motywację wewnętrzną do nauki. Główną osią działania w zagranicznych projektach edukacyjnych jest rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Motywacja uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych wzrasta dzięki pracy za pomocą e-narzędzi oraz możliwości poznawania kultury i środowiska uczniów z innych krajów.
więcej

Obserwacja przyrody, eksperymenty biologiczne i inne metody badań biologicznych, które zainteresują współczesnych uczniów i zmotywują ich do nauki

Motywacja uczniów do nauki to bardzo złożone zagadnienie. Przekonanie, że nagrody skłaniają do powtarzania danych zachowań, a kary od nich odwodzą, jest tylko częściowo prawdą. W rzeczywistości skuteczność nagród i kar zależy od wielu różnych czynników. Nie istnieje uniwersalna recepta motywacyjna dla wszystkich uczniów. Są jednak pewne reguły i wskazówki, które ułatwiają nauczycielom to zadanie.
więcej