Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów za pomocą nowoczesnych technologii?

Obecne pokolenie uczniów wychowane wśród nowoczesnych technologii wymaga nowego podejścia do nauczania i sięgnięcia po inne niż do tej pory narzędzia. Współcześni uczniowie są nastawieni na osiąganie szybkich rezultatów, dążą do wielowątkowości i chcą wykonywać kilka zadań jednocześnie. Jak zatem zdobyć zaangażowanie uczniów? Przede wszystkim warto sięgnąć po nowe technologie w szkole.

Nowe technologie w szkole

By zdobyć zaangażowanie uczniów, szkoły wprowadzają elementy nowe technologie w postaci tablic interaktywnych czy wizualizerów. Pierwsze z nich służą do wyświetlania materiałów audiowizualnych, stron internetowych czy plików ze sprzężonymi z nimi komputera. Na ekranie dotykowym tablicy nauczyciel może dowolnie zaznaczać, podkreślać czy zaznaczać elementy, które go interesują. Następnie zmiany te można łatwo zapisać i udostępnić uczniom, dlatego mogą oni w pełni skupić się na omawianym zagadnieniu, ponieważ mnie muszą notować. Z kolei wizualizery na lekcjach biologii doskonale sprawdzą się przy analizie małych obiektów czy zjawisk, które obserwuje się za pomocą mikroskopu. Wśród nowych technologii w szkole wpływających na zaangażowanie uczniów, należy wymienić również e-booki oraz audiobooki, które mogą rozwiązać problem braków czy niedoborów książkowych w bibliotekach. E-booki są tańsze od papierowych egzemplarzy lektur, z kolei audiobooki to doskonały wybór dla dzieci mających poważne problemy z czytaniem, np. z powodu silnej wady wzroku czy dysleksji. W szkołach coraz częściej wykorzystuje się również elektroniczne dzienniki lub indeksy. Warto też skorzystać z możliwości jakie dają media społecznościowe i stworzyć np. grupy dyskusyjne na Facebooku dotyczące danych zajęć.

Projekty naukowe w szkole z wykorzystaniem eTwinning

Nowe technologie w szkole mogą skupiać się wokół korzystania z platformy eTweening. Jest to społeczność szkół, uczniów oraz nauczycieli, której członkowie współpracują ze sobą korzystając z mediów elektronicznych. Kto korzysta z eTweenig? Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący z uczniami w przedziale wiekowym od 3 do 19 lat, ale i bibliotekarze szkolni i pedagodzy, którzy realizują międzynarodowe projekty edukacyjne. Sami uczniowie mogą zaś współpracować z rówieśnikami z całej Europy.

Projekty naukowe online prowadzone przez eTwinning mogą mieć zróżnicowane formy. Od krótkich kilkudniowych koncentrujących się na jednym, jasno sprecyzowanym zagadnieniu, po wieloletnie o szerokiej tematyce i działaniach. To uczestnicy decydują o formie, tematyce, czasie trwania oraz wykorzystaniu narzędzi czy liczbie partnerów. Zmiany można wprowadzać także, gdy projekt już trwa. Zawsze jednak projekty naukowe online prowadzone są z wykorzystaniem komputera, internetu, oprogramowania, aparatu czy kamery. Wszystkie te narzędzia są towarzyszą uczniom w czasie wolnym, co czyni je naturalnymi elementami w pracy nad projektami. Uczniowie komunikują się z rówieśnikami za pomocą języków obcych, co skłania ich do poważniejszej nauki w tej dziedzinie. Inną istotną cechą projektów naukowych online prowadzonych przez eTwinning jest łatwość integracji z podstawą programową nawet kilku przedmiotów różnych przedmiotów oraz prowadzenie ich w ramach normalnych zajęć, dzięki czemu zwyczajne narzędzia stają się atrakcyjne. Projekty eTwinning wyróżnia również bardzo duża elastyczność, dlatego nauczyciel może zgodnie ze swoimi potrzebami dopasować tematykę, działania, narzędzia czy czas trwania projektu. Zaplanowane aktywności można również na bieżąco modyfikować.

Nauczanie na lekcjach biologii i przyrody

Zachęcamy Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbędzie się 21 listopada 2019 roku w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmi „Nowe spojrzenie na metody nauczania na zajęciach biologii i przyrody. Jak dobrać skuteczne rozwiązania, które zainteresują uczniów w dobie wysokich technologii?”. Uczestnicy kongresu otrzymają informacje dotyczące efektywnych metod pracy na lekcjach, prowadzenia eksperymentów i doświadczeń, wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole oraz umiejętności prowadzenia ciekawych zajęć i skutecznego zaangażowania uczniów, choćby za pomocą projektów naukowych online.