Redakcja
Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów za pomocą nowoczesnych technologii?
Redakcja

Obecne pokolenie uczniów wychowane wśród nowoczesnych technologii wymaga nowego podejścia do nauczania i sięgnięcia po inne niż do tej pory narzędzia. Współcześni uczniowie są nastawieni na osiąganie szybkich rezultatów, dążą do wielowątkowości i chcą wykonywać kilka zadań jednocześnie. Jak zatem zdobyć zaangażowanie uczniów? Przede wszystkim warto sięgnąć po nowe technologie w szkole.

Czytaj dalej
Efektywne nauczanie biologii
Redakcja

Efektywne nauczanie biologii musi być odpowiednio sprzężone z procesem uczenia i wymaga odpowiedniej organizacji przez nauczyciela. Ważne jest w tym wypadku stosowanie różnorodnych metod nauczania, które pozwalają uczniom rozwijać umiejętności myślenia, organizacja zajęć grupowych, doświadczenia naukowe oraz stawianie przed uczniami wyzwań w procesie przyswajania nowej wiedzy. Istotne jest zachęcanie ucznia do działania, a także oferowanie mu pomocy w razie problemów. Efektywne nauczanie biologii powinno być stosowane świadomie i zaplanowane przez nauczyciela. Taki rodzaj nauczania ma wyzwalać w uczniach aktywność emocjonalną, intelektualną, sensoryczną, motoryczną, recepcyjną oraz werbalną.

Czytaj dalej