DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?
Nasze Kongresy to zestaw inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy, które pomogą budować skuteczną komunikację z uczniami oraz motywować ucznia do pracy i rozwijać zainteresowania przyrodą. Wszystkie panele są wypełnione po brzegi gotowymi przykładami ćwiczeń i pomysłów na lekcje przygotowanych przez ekspertów-praktyków, którzy omawiają przetestowane przez siebie patenty i narzędzia pomagające stworzyć atrakcyjne zajęcia i zapewniające skuteczne przekazywanie wiedzy na różnym poziomie nauczania.
Nasze Kongresy to zestaw inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy, które pomogą budować skuteczną komunikację z uczniami oraz motywować ucznia do pracy i rozwijać zainteresowania przyrodą. Wszystkie panele są wypełnione po brzegi gotowymi przykładami ćwiczeń i pomysłów na lekcje przygotowanych przez ekspertów-praktyków, którzy omawiają przetestowane przez siebie patenty i narzędzia pomagające stworzyć atrakcyjne zajęcia i zapewniające skuteczne przekazywanie wiedzy na różnym poziomie nauczania.
Warto być z nami każdego roku!
Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli chcesz:
 •  

  Wiedzieć, w jaki sposób mówić o problemach przyrody w XXI w, aby przekazać w sposób ciekawy i zrozumiały trudne zagadnienia naukowe
 •  

  Wiedzieć jakie zmiany dokonują się w przyrodzie i rzetelnie przedstawiać je na zajęciach korzystając z konkretnych przykładów ze świata roślin i zwierząt
 •  

  Poznać najnowsze patenty, metody oraz wspólnie przećwiczysz elementy zajęć razem z najlepszymi autorytetami i praktykami w dziedzinie nauczania, motywowania oraz stosowania aktywnych technik edukacyjnych
 •  

  Wiedział jak pokazać uczniom sieci powiązań między organizmami i jak edukacja science wraz z innymi dziedzinami, może minimalizować efekty negatywne naszej działalność w przyrodzie
 •  

  Skutecznie planować zajęcia w oparciu o sprawdzone rozwiązania metodyczne, tak by angażować uczniów i jednocześnie realizować podstawę programową
 •  

  Umieć motywować uczniów zarówno do pracy na lekcji ale także poza lekcjami na kółkach i zajęciach dodatkowych przygotowujących do konkursów i olimpiad
 •  

  Poznać akcje prośrodowiskowe i jak zaangażować uczniów oraz inspirować nie tylko szkołę ale i środowisko lokalne do wspólnych działań.