dr Szymon Konwerski
Zoolog, entomolog. Pracownik Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tematyka badawcza dotyczy głównie biologii, ekologii i ochrony różnorodności gatunkowej chrząszczy, oraz ich związków z innymi organizmami i znaczenia w różnych typach ekosystemów.
Marlena Lembicz
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów