PROGRAM KONGRESU.
WYKŁAD 1
Jak wykorzystując najnowsze metody edukacyjne m.in. Design Thinking stworzyć nowoczesną i inspirującą lekcję biologii?
Dowiedz się jak uczyć biologii zgodnie z aktualnym stanem wiedzy o różnorodności biosfery. Poznaj metody/narzędzia/technologie pracy dzięki którym uczniowie zaczną myśleć jak naukowcy. Staną się oni odkrywcami/badaczami, którzy mogą dostarczyć innowacyjnych rozwiązań do wdrożenia w ich środowisku lokalnym.
 • Zasady naukowe i praktyczne tworzenia projektów - Design Thinking.
 • Jak zaplanować projekt badawczy, który będzie integrował uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczność lokalną?
 • Pomysły projektów lekcji biologii oraz narzędzia/technologie do pracy z uczniem, aby stał się on zaangażowanym młodym człowiekiem w ochronę swojego miejsca życia.
WYKŁAD 2
Działamy lokalnie i myślimy globalnie! Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą narzędzi eTwinning na lekcjach biologii i przyrody.

Poznaj dobre praktyki zrealizowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jest to Szkoła Partnerska Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, która otrzymała miano Szkoły eTwinning. Prowadzący w inspirujący sposób pokaże praktyczne działania prośrodowiskowe, które zrealizowane zostały w ramach międzynarodowych projektów zarówno podczas edukacji stacjonarnej, zdalnej jak i hybrydowej.

Wystąpienie prelegenta będzie dotyczyło zmian klimatu oraz ochrony bioróżnorodności.

 • Jak motywować uczniów do brania udziału w projektach przyrodniczych.
 • Przykłady dobrych praktyk projektowych oraz narzędzi możliwych do zastosowania w szkolnych działaniach, w tym w projektach eTwinning.
 • Akcje prośrodowiskowe zrelizowane przez uczniów w ramach projektów: Aromatic garden, Local and global change Agents, The Blue Planet Day, The secret life of insects in our school garden.
 • Współpraca szkoły i uczlelni wyższej na przykładzie BIOcookies.
WYKŁAD 3
Nie taki teren straszny – jak zorganizować ciekawe zajęcia terenowe dotyczące różnorodności biologicznej.

Gdzie najlepiej uczyć się o bioróżnorodności? Oczywiście w terenie! A co najprościej obserwować? Najliczniejszy w gatunki typ zwierząt, czyli stawonogi!

Podczas wykładu dowiesz się jak wybrać miejsce zajęć terenowych, w jaki sprzęt się wyposażyć, jak zaplanować zajęcia i jakie gatunki możecie zaobserwować w zależności od tego, gdzie i kiedy się wybieracie (do lasu, na łąkę a może nad jezioro?).

 • Jak wybrać najlepsze miejsce do zajęć terenowych w zależności od zaplanowanej tematyki – gdzie spotkamy najwięcej zapylaczy, a gdzie stawonogi saproksyliczne?
 • Jak porównać ze sobą bogactwo biologiczne różnych środowisk i mikrośrodowisk z wykorzystaniem dużych jednostek systematycznych (gromad i rzędów)?
 • Jaki sprzęt będzie niezbędny w trakcie naszych zajęć? – wykaz niezbędnego sprzętu i jego zadań „w terenie”?
 • W jaki sposób właściwie interpretować dane zebrane podczas obserwacji terenowych.
 • Wspólnie obalimy mity o niektórych stawonogach i powiemy, jak przedstawić przyrodę tak, aby wzbudzić zaangażowanie i pasję w uczniach, a często przezwyciężyć ich lęki.
WARSZTATY
WARSZTAT 1
Lekcja biologii w formie śledztwa – czyli jak w praktyce poprowadzić zajęcia metodą problem-based learning na lekcji biologii
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • na czym polega metoda problem-based learning i jakie umiejętności rozwija u uczniów,
 • jak zaprojektować angażującą i emocjonującą lekcje biologii opartą na zagadce kryminalnej,
 • jakie materiały i informacje możemy użyć do zaprojektowania zajęć,
 • jakie są wady i zalety stosowani tej metody,
 • jak skutecznie angażować uczniów w przygotowanie i świadomy udziału w projekcie.
Program warsztatu zawiera:
 • Zasady pracy z uczniami opartej na metodzie problem-based learning – kiedy warto ją stosować, jakich kompetencji uczy oraz jakie są wady i zalety stosowania tej metody.
 • Opis jak przygotować lekcję biologii opartą na zagadce kryminalnej wraz ze wskazówkami autora – jak dopasować elementy gry, dostosowując ją m.in do wieku uczniów czy poruszanego tematu.
 • Informacje z jakich etapów składa się gra i wskazówki jak koordynować jej przebieg, zakończyć i podsumować jej efekty.
 • Pomysły na wykorzystanie zdjęć, stron internetowych, materiałów drukowanych, filmów jako elementów gry.
 • Wskazówki skąd czerpać inspiracje do tworzenia zajęć opartych na problem-based learning – na podstawie doświadczeń autora.
WARSZTAT 2
To musi być „fake”! – praktyczne wykorzystanie weryfikacji informacji naukowej na lekcjach biologii
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie są źródła wiedzy naukowej uczniów
 • jak rozpoznać fake newsa w sieci
 • jak możemy zweryfikować informacje naukowe w sieci
 • jakie są wady i zalety stosowani tej metody
 • jak skutecznie angażować uczniów w przygotowanie i świadomy udziału w projekcie
Program warsztatu zawiera:
 • cechy charakteryzujące wiarygodne informacje naukowe
 • cechy charakteryzujące fake newsy w internecie
 • omówienie głównych błędów poznawczych pojawiających się podczas analizowania informacji naukowych
 • opis jak przygotować lekcję biologii opartą na weryfikacji źródeł naukowych
 • informacje z jakich etapów składa się lekcja i wskazówki jak koordynować jej przebieg, zakończyć i podsumować jej efekty
 • pomysły na wykorzystanie zdjęć, stron internetowych, materiałów drukowanych, filmów jako lekcji