Dzięki udziałowi w kongresie
Podpatrzysz

nowatorskie rozwiązania metodyczne, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęcia i wykorzystasz niestandardowe pomoce

Nauczysz się

motywować i układać atrakcyjne programy zajęć dla uczniów o różnych kompetencjach w oparciu o doświadczenia specjalistów prowadzących praktyczne szkolenia z nauczycielami i warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wyposażysz się

w ciekawe doświadczenia, projekty prac badawczych oraz pakiet nieszablonowych scenariuszy zajęć na przykładzie nauki genetyki

Zainspirujesz się

gotowymi pomysłami na atrakcyjne lekcje biologii i przyrody, które pozwolą Ci zmotywować i zwiększyć aktywność uczniów XXI w. przestymulowanych wysokimi technologiami

7

godzin inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy, które pomogą budować skuteczną komunikację z uczniami oraz motywować ucznia do pracy i rozwijać zainteresowania przyrodą

3

panele wypełnione po brzegi gotowymi przykładami ćwiczeń, zadań i pomysłów na lekcje oraz ciekawe prace badawcze do wykorzystania podczas prowadzonych zajęć

6

ekspertów – praktyków, którzy omówią przetestowane przez siebie patenty i narzędzia pomagające stworzyć atrakcyjne zajęcia i zapewniające skuteczne przekazywanie wiedzy różnym poziomie nauczania

1

gość specjalny – dr Andrzej Kruszewicz, który podzieli się pomysłami na urozmaicenie i uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji z wykorzystaniem ciekawych faktów ze świata zwierząt

Program
10:00
PANEL I:
Uczeń XXI w. – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki?

Dr Wojciech Glac

 • Jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z – praktyczne implikacje dla pracy nauczyciela
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym
 • Interakcja nauczyciel – uczeń w ujęciu neurobiologicznym – jak postawa nauczyciela wpływa na zachowanie ucznia
 • Jak wykorzystać odkrycia z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu na lekcjach biologii
 • Jak wykorzystać materię ożywioną i nieożywioną do stworzenia ciekawych zajęć
PANEL II:
Inspirująca lekcja biologii z wykorzystaniem metod badawczych

Dr Marcin M. Chrzanowski, Mgr Joanna Lilpop

 • Nauczanie przez dociekanie (IBSE, Inquiry Based Sciecne Education), czyli jak zainteresować ucznia
 • Współczesne mity medyczne, takie jak: szczepienia, diety cud, medycyna alternatywna – jak możemy z nimi walczyć na lekcjach biologii, jak przekazywać realną wiedzę i uczyć krytycznego myślenia?
 • Jak przeprowadzić ciekawe doświadczenie na lekcji biologii – jak dobrać atrakcyjny eksperyment, zbudować zrozumiałą instrukcję i omówić wnioski, aby uczniowie zapamiętali go na długo
 • Olimpijczyk w szkolnej ławie – jak bezbłędnie projektować biologiczne prace badawcze i pracować z uczniem zdolnym
PANEL III:
SKUTECZNE PATENTY NA TRUDNE ZAGADNIENIA – ĆWICZENIA I EKSPERYMENTY UŁATWIAJĄCE EFEKTYWNE UCZENIE NA PRZYKŁADZIE GENETYKI

prof. dr hab. Ewa Chudzińska, dr hab. Alina Bączkiewicz, dr Aleksandra Wojnicka-Półtorak

 • Mucha w laboratorium – jak, wykorzystując modelowe organizmy (muszkę owocową, rzodkiewnik i drożdże), wytłumaczyć uczniom prawa rządzące genetyką – przykłady doświadczeń
 • Po co genetyce matematyka – jak można, wykorzystując modele matematyczne i patrząc na teraźniejszość, przewidzieć przyszłość: przykłady ułatwiające zrozumienie podstaw genetyki populacji
 • Tajemnice genetyki – co można powiedzieć o genach człowieka na podstawie wyglądu oraz kilka słów na temat dziedziczenia pokoleniowego
 • Zobaczyć DNA w chromosomach, w komórkach, w genomie: jak prostymi metodami barwić i izolować DNA oraz jak wykonać model helisy DNA
 • Genetyczne C.S.I. – jak działają metody molekularne na przykładzie metod molekularnych stosowanych w policji znanych z filmów, gier i książek
Panel specjalny:
Nasze relacje ze zwierzętami – inspirujące fakty dotyczące życia zwierząt, trudnych relacji z człowiekiem i wzajemnych zależności, czyli jak zainteresować uczniów lekcjami biologii i zachęcić ich do ochrony przyrody

dr Andrzej Kruszewicz

17:30
Wykładowcy

Prof. dr hab. Ewa
Chudzińska

Kierownik Zakładu Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 8 lat (2 kadencje) Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej ds. Dydaktyki na WB UAM . Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla uczniów i nauczycieli. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii i podręczników o tematyce związanej z genetyką i dydaktyką. Certyfikat tutora akademickiego.

dr hab. Alina
Bączkiewicz

Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Genetyk i briolog. Zajmuje się taksonomią molekularną oraz genetyką populacyjną roślin i zwierząt. Autorka ponad 100 prac naukowych, w tym jest współautorem skryptu z genetyki dla studentów biologii. Prowadzi liczne zajęcia i wykłady m.in. z genetyki ogólnej, genetyki człowieka, statystyki i taksonomii mszaków. W edukacji jest zwolennikiem łączenia teorii z praktyką i edukacji spersonalizowanej. Regularnie publikuje w czasopiśmie „Biologia w Szkole”.

Dr Marcin M.
Chrzanowski

Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel chemii i matematyki w Akademii Dobrej Edukacji im. gen J. Sowińskiego w Warszawie. Od 2015 r. koordynator Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim i członek Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. W 2016 r. otrzymał finansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych na projekt: Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych w międzynarodowych programach nauczania, którego był koordynatorem. W latach 2010-2015 pracował w projekcie Badanie Jakości i Efektywności Edukacji oraz Instytucjonalizacja Zaplecza Badawczego. W 2010 r. pracował jako animator oraz autor scenariuszy zajęć w Centrum Nauki Kopernik. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli. Jest współautorem artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej. Jest również współautorem dwóch repetytoriów dla uczniów przygotowujących się do matury oraz do egzaminu gimnazjalnego.

Dr Wojciech
Glac

Neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki. Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. W swojej praktyce akademickiej szeroko wykorzystuje grywalizację (od 2013 r.). Oprócz prowadzenia zajęć akademickich, badań naukowych i opieki nad kołem naukowym, angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2013 r.). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Centrum Nauki „Experyment”, Polską Akademią Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Dziecięcym „Unikids”, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości „Starter”, ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Jest laureatem nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2012 r.) oraz nagrody "Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii UG" (2012 r.). Współautor kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

Dr Andrzej Grzegorz
Kruszewicz

polski ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim zoo, od 1 stycznia 2009 r. dyrektor warszawskiego zoo, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii. Założyciel i honorowy członek Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania ornitolog. Od 1991 r. doktor nauk weterynaryjnych – tytuł pracy doktorskiej: Badania nad występowaniem Isospora lacazei oraz jej wpływem na rozwój piskląt Passer domesticus i Passer montanus na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym. Były pracownik Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Był redaktorem naczelnym pisma „Woliera”, autor 30 książek i tłumacz ponad 20[2]. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (nr 424-2014-35). Inne nagrody i odznaczenia: Polska Niezapominajka 2013, odznaczenie weterynaryjne Meritus (2013), medal im. Wiktora Godlewskiego (2016), odznaczenie Zasłużony dla Społeczności Akademickiej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (2016), Medal Honorowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej BENE DE VETERINARIA MERITUS nr 58, nominowany do tytułu "Mistrz Mowy Polskiej" 2016.

Dr Aleksandra
Wojnicka-Półtorak

Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

pracuje w Zakładzie Genetyki, Wydział Biologii UAM w Poznaniu Zajmuję się genetyką populacji roślin, szczególnie gatunków drzewiastych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół trzech głównych zagadnień: oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych na poziom zmienności genetycznej populacji; struktura genetyczna populacji drzew leśnych; rozwiązywanie problemów taksonomicznych wybranych grup roślin z wykorzystaniem różnych markerów.

Autorem i współautor ponad 30 publikacji naukowych oraz przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych „Podstawy genetyki”, jak również współautor przekładu z języka angielskiego podręcznika „Krótkie wykłady. Genetyka” PWN.

Prowadzi warsztaty i zajęcia laboratoryjne z genetyki w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologów, Nocy Naukowców, Fascynujący Świat Roślin oraz dla szkół patronackich. Certyfikowany tutor akademicki.

Mgr Joanna
Lilpop

Biotechnolog, popularyzator nauki. Metoda eksperymentu, Inquiry Based Science Education i kształcenie umiejętności rozumowania naukowego są jej bliskie od lat w działalności zawodowej. Realizowała międzynarodowy projekt „Volvox – Innowacyjna sieć wspierająca nauczanie biologii w Europie”. Ma doświadczenie w pracy w szkole licealnej jako nauczyciel biologii oraz w pracy naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. Współtworzyła i organizowała działalność BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundacji BioEdukacji oraz Pracowni na Rzecz Edukacji STEM.

Do udziału w kongresie zapraszamy:
Nauczycieli biologii i przyrody ze wszystkich etapów nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia
Dyrektorów szkół
Stowarzyszenia nauczycieli
Edukatorów przyrody
CO ZAWIERA PAKIET UCZESTNIKA?
Certyfikat
Materiały szkoleniowe
Udział we wszystkich sesjach
Poczęstunek
Konsultacje z wykładowcami
Weź udział
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 8 listopada 2018 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 7 października 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 7 października 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 Warszawa

Motywacja uczniów do nauki biologii i przyrody w dobie wysokich technologii

„Atrakcyjne metody nauczania biologii i przyrody na miarę XXI wieku” to temat przewodni II Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Novotel Airport w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo „Biologia w Szkole”, adresowane do nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak dobrać metody nauczania, które zainteresują uczniów w dobie wysokich technologii i podpatrzą nowatorskie rozwiązania metodyczne, pozwalające organizować innowacyjne lekcje biologii w szkole. Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody wyposaży Państwa w cenne doświadczenia, projekty prac badawczych oraz pakiet nieszablonowych scenariuszy zajęć na przykładzie nauki genetyki.

Jakie doświadczenie biologiczne zainteresuje współczesnego ucznia?

Wydarzenie otwiera panel tematyczny zatytułowany „Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki?”, który poprowadzi dr Wojciech Glac. Neurobiolog i wieloletni nauczyciel akademicki przybliży zagadnienia związane z wewnętrzną i zewnętrzną motywacją uczniów do nauki w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym oraz wyjaśni, jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z. podczas drugiego panelu pt. „Inspirująca lekcja biologii z wykorzystaniem metod badawczych” Joanna Lilpop i dr Marcin M. Chrzanowski omówią podstawy metodologii IBSE i zdradzą, jak przeprowadzić interesujące doświadczenie biologiczne podczas zajęć lekcyjnych. W trakcie trzeciego panelu tematycznego dowiedzą się Państwo, jakie ćwiczenia i eksperymenty biologiczne z zakresu genetyki ułatwiają efektywne uczenie oraz w jaki sposób wytłumaczyć uczniom prawa rządzące genetyką na przykładzie modelowego doświadczenia biologicznego.

ISBE – Inquiry Based Sciecne Education, czyli nauczanie przez dociekanie

Zachęcamy Państwa w szczególności do wysłuchania prelekcji przybliżającej tajniki IBSE – Inquiry Based Science Education – nauczania i uczenia się przez odkrywanie i dociekanie naukowe. W odróżnieniu od tradycyjnych metod przekazywania wiedzy podczas zajęć lekcyjnych, ISBE opiera się na rozwijaniu zainteresowań naukami przyrodniczymi, wspieraniu samodzielności uczniów i kształtowaniu umiejętności współpracy w grupie. ISBE popularyzuje edukację nauk przyrodniczych opartą na metodzie zadawania pytań, uczy dokonywania krytycznej analizy doświadczeń i znajdowania alternatywnych rozwiązań oraz zachęca do tworzenia własnych modeli myślowych poprzez obserwację, eksperymentowanie i wnioskowanie.

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody zamyka panel specjalny, w trakcie którego dr Andrzej Kruszewicz opowie o inspirujących faktach dotyczących życia zwierząt, trudnych relacjach z człowiekiem i wzajemnych zależnościach, a także o tym, jak zainteresować uczniów lekcjami biologii i zachęcić ich do ochrony przyrody.

Innowacyjne metody badawcze i eksperymenty biologiczne, które zainteresują współczesnych uczniów

Chcą Państwo wiedzieć, jak przeprowadzić interesujące doświadczenie biologiczne w trakcie lekcji, jakie metody badawcze zaktywizują podopiecznych oraz na czym powinna opierać się efektywna motywacja uczniów do nauki w dobie nowoczesnych technologii? Zachęcamy do udziału w Kongresie Nauczycieli Biologii i Przyrody, podczas którego uznani eksperci podzielą się gotowymi pomysłami na atrakcyjne lekcje, pozwalające zwiększyć zainteresowanie podopiecznych naukami przyrodniczymi. Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody to siedem godzin inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy. Sześciu prelegentów omówi przetestowane przez siebie narzędzia, zapewniające skuteczne przekazywanie wiedzy na różnym poziomie nauczania. Panele tematyczne wypełnione są po brzegi gotowymi przykładami ćwiczeń, zadań i prac badawczych, które warto wykorzystać podczas prowadzonych zajęć.

Patronat honorowy:
Organizator:
Partnerzy:
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Pytania w sprawie warunków uczestnictwa:

616655800

Pytania merytoryczne:

616655828